Tag: รายการวิทยุ

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

รายการคำตอบชีวิต ( ภาษาอีสาน ) Ep. 4 น้ำท่วมโลก และคำพยานพี่ป้อม

https://m.youtube.com/watch?v=s70aWmiVb7Q รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต(อีสาน) Ep. 3 คาอินกับอาเบล และคำพยานแม่มน

https://www.youtube.com/watch?v=Xy-XJSqPLLQ&t=742s รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต อีสาน Ep.2 การไม่เชื่อฟังคำพยานพ่อเหลือ

https://www.youtube.com/watch?v=ZjX-W_UEFn0 รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

รายการคำตอบชีวิต EP.1 การทรงสร้าง และคำพยาน คุณวิท นักร้องหมอลำ (ท้า-พบพระเจ้า หยุดดื่ม)

https://www.youtube.com/watch?v=jfZJDpqJoGs&t=13s รายการคำตอบชีวิต : เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ ...

ตอนพิเศษ รายการคำตอบชีวิต (ภาษาอีสาน) ตอนพิเศษ เปิดตัวรายการคำตอบชีวิต จากการทรงสร้างถึงคริสตจักร

รายการคำตอบชีวิต เป็นรายการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เกิความเชื่อ สันติสุข และกำลังในการดำเนินชีวิต ...