Tag: ลูกา 1

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตกลงว่ามารีย์ รู้ หรือ ไม่รู้ กันแน่ ในบทเพลง Mary Did You Know?

Mary Did You Know? หนึ่งในเพลงดังคริสต์มาสไม่กี่เพลงที่ถูกเขียนในช่วง 10 ปีหลังนี้ มาร์ค โลรี่ เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ...