Tag: วัคซีน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสตจักรทำอะไรได้บ้างในช่วงโควิดยืดเยื้อ

คริสตจักร คือ ชุมชนผู้เชื่อที่ตั้งใจร่วมผูกพันกันโดยตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ...