Tag: วันต่อวันกับพระเยซู

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วันต่อวันกับพระเยซู – พิษณุ ไทรงาม Feat.โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

จะเป็นยังไง ถ้าทุกวันเราได้เริ่มใหม่กับพระเยซู ?  พระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ พระองค์ทรงอยากพูดคุย ...