Tag: ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข —

“วิกฤต สร้างโอกาส..ทำให้เรารวมพลังกันได้” 1. เราเริ่มต้นปี 2021 มาด้วยความยากลำบาก ปัญหาโรคระบาดจากโควิด19 ...