Tag: ศจ.ธงชัยประดับชนานุรัตน์

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“ไม่ใช่แค่นางฟ้า” คำเทศนาในพิธีไว้อาลัย คุณแตงโม (ภัทรธิดา นิดา พัชรวีระพงษ์) วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2022 โดย ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และผู้ที่รับชมการถ่ายทอดออนไลน์ทั่วโลก ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ —

1.LET GO & LET GOD (รู้จักปล่อยและวางให้พระเจ้าจัดการแทน) ผมได้เรียนรู้ว่า อะไรที่ผ่านมาแล้ว อย่าไปติดยึดกับมัน ...