Tag: ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน —

1. การก้าวข้ามความกดดัน ในช่วงสงครามการแพร่เชื้อ Covid19 กดดันเราและตึงเครียด แต่เราเรียนรู้ต้องอยู่ให้ได้ ...