Tag: ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ศจ.พงษ์ศักดิ์ อังศ์ธราธร —

1. ทำให้ดีที่สุดด้วยสิ่งที่เรามี ในที่ที่เราอยู่ ผมเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องรอให้มีทุกอย่างพร้อมสรรพเสียก่อนแล้วจึงจะรับใช้พระเจ้า ...