Tag: ศรัทธา

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความช่วยเหลือที่มองไม่เห็น

ซันดาร์อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียในปี ค.ศ. 1920 ขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขามีศรัทธาในความเชื่อเดิมอย่างแรงกล้าและเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนในหมู่บ้านเสมอ กระทั่งวันหนึ่งขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในห้อง ...

พระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่

ซันดาร์อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียในปี ค.ศ. 1920 ขณะที่ยังเป็นเด็กหนุ่ม เขามีศรัทธาในความเชื่อเดิมอย่างแรงกล้าและเป็นผู้ข่มเหงคริสเตียนในหมู่บ้านเสมอ