Tag: สงบ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความสงบเงียบ คือสิ่งที่เราโหยหาในทุกวันนี้

ในโลกที่เต็มด้วยเสียงอึกทึกและวุ่นวาย ชีวิตเราจำเป็นต้องหา “ความเงียบสงบ” ในแบบที่พระเจ้าต้องการ มันมีอะไรที่มากกว่าแค่การปลีกตัวจากผู้คน พยายามอยู่นิ่งๆ โดยไม่คิดอะไร บทความนี้จะทำให้เราเข้าใจความเงียบสงบที่จะนำไปสู่ชีวิตที่เต็มด้วยความหวังและกำลัง