Tag: สร้างสรรค์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำโฆษณาของผู้ขาดประสบการณ์

มีชายหนุ่มคนหนึ่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างนี้ไว้ว่า "การขาดประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คน ...