Tag: สร้างสาวก

7 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างทีมในฝัน”

บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง "การสร้างทีมในฝัน" ในสัมมมนานี้คุณจะได้เข้าใจถึงการสร้างภาระใจ ...

2 โมเดลในการนำคริสตจักรที่พระเยซูไม่เห็นด้วย

คุณกำลังนำคนในคริสตจักรด้วยโมเดลแบบไหน? มี 2 โมเดลการนำที่เราคุ้นเคย แต่นั่นไม่ใช่วิธีการนำที่พระเยซูใช้ ในฐานะผู้นำคริสตจักร รูปแบบการนำเหล่านี้อาจสร้างปัญหาบางอย่างที่คุณไม่รู้ตัว

วิธีจัดการความปรารถนาของตัวเอง เพื่อเติบโตขึ้นในพระเยซู

เราทุกคนมีความต้องการ แต่น้อยคนที่จัดการความต้องการของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ยิ่งอยู่ในโหมดการรับใช้พระเจ้า เราเลือกจะ “ปฏิเสธ” ความปรารถนาตัวเองทิ้ง เพื่อโฟกัสการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นแทนหรือไม่

หรือเลือกจะ “เต็มเติม” ทุกความต้องการเหล่านั้นเพราะมองว่านี่เป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ของเรา

คำถามคือ พระเจ้าสอนให้เราจัดการกับความปรารถนาหรือความต้องการของตัวเองอย่างไร? 
บทความนี้ช่วยคุณตอบคำถามที่ค้างคาใจนี้ได้

ยิ่งกว่าตำแหน่งรอง

จากประสบการณ์ เกือบ 30 ปีของการเป็นน้องเลี้ยงของ ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน ผู้เป็นหัวหอกเรื่องคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตั้งใจ (Intentional Disciplemaking Church – IDMC) และเป็นผู้เขียนหนังสือทรงคุณค่าสองเล่มก่อนหน้านี้คือ “ประเภทหนึ่งประเภทเดียว” และ “การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน” ที่เป็นที่กล่าวขวัญในการเปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้กับพันธกิจ …

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

คำถามที่รุมเร้าใจมากที่สุดเรื่องการสร้างสาวกไม่ใช่เพียง“เรากำลังสร้างสาวกไหม?” แต่กลับเป็น“สาวกประเภทไหนหรือที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราผลิต?”และที่สำคัญกว่านั้นอีก “แล้วเราเป็นสาวกประเภทไหน?” จงเป็นประเภทหนึ่ง!

กระบวนทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยง

หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตของการสะท้อนความคิดอันเฉียบคมของเอ็ดมันด์ ชาน โดยแต่ละแนวคิดหรือ กระบวนทัศน์สามารถนำมาแกะออกมาและสำรวจดู ยืนยันรับรองหรือโต้แย้ง ฉีกออกจากกันและประกอบกลับไปใหม่อีกได้ โดยอธิบายให้เนื้อหากระชับที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อจะกระตุ้นความคิดของผู้อ่านและ ช่วยให้ผู้อ่านได้คิดใคร่ครวญ และนำเอากระบวนทัศน์เหล่านี้ไปใช้ได้ในชีวิตต่อไป