Tag: สวรรค์

8 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำไมการลงโทษนิรันดร์จึงยุติธรรม?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

คุณพร้อมสำหรับกำไรจากสวรรค์แล้วหรือยัง?

“การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” พระคัมภีร์ข้อนี้ให้ความหมายอย่างไรต่อชีวิตคุณ

ถามโยนาห์เองแล้วกัน

เพื่อนสนิทสองคนคุยกัน คนหนึ่งเชื่อในพระเจ้า อีกคนหนึ่งต่อต้านพระเจ้า ขณะเพื่อนที่เชื่อกำลังอ่านพระคัมภีร์ ...

ในประเทศโปแลนด์ช่วงศตวรรษที่ 19

นักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมบ้านของผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่า โฮเฟทส์ ชาอิม (HofetzChaim) ขณะเดินเข้าไปในบ้าน ...

ที่สุดในการหลอกมนุษย์

มารและสมุนของมันกำลังประชุมเพื่อหาหนทางให้มนุษย์ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระเยซู
มารตนหนึ่งกล่าวว่า “ให้เราไปหลอกมนุษย์กันดีกว่าว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า”