Tag: สันติสุข

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The12 EP-12 พี่แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล

คนมีเงินหนึ่งล้าน ก็อยากมีสองล้าน พอมีสองล้านก็อยากมีเป็นสิบล้านแล้วก็อยากมีไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็พัง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าการเติมเต็มที่แท้จริงไม่สามารถมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ต้องมาจากข้างใน ความสุข ความรักที่ผมพยายามไล่คว้ามาทั้งชีวิต…ไม่สามารถเทียบความสุขกับการที่ผมได้กลับมาหาพระเยซูคริสต์ได้เลย

สันติสุขในพระเจ้า

“สันติสุขในพระเจ้า” จากปลายปากกาของ บิลลี่ เกรแฮม นักเทศน์และนักประกาศพระกิตติคุณ ผู้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตของท่าน เพื่อมุ่งนำการฟื้นฟูจากพระเจ้าไปสู่ผู้คนจำนวนมากในทุกทวีปทั่วโลกแม้ทุกวันนี้เราจะไม่มีโอกาสฟังคำเทศนาของท่านอีกแล้ว แต่เรายังมีหนังสือเล่มนี้ที่ท่านกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้า เพื่อวางรากฐานความเชื่อและความมั่นใจในชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป

คำพยาน วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) “พระเจ้าทำให้ผมเป็นคนใหม่”

จากคนที่ยึดมั่นในความคิดและพึ่งพาตัวเองตลอดมา เมื่อถึงจุดที่ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต เขาได้เปิดใจออกให้กับพระเจ้า และได้เจอสันติสุขที่เปลี่ยนชีวิตของเขาทุกอย่าง จนถึงวันนี้เขาและครอบครัวตั้งใจจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไป