Tag: สามี

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

สามีภรรยาในพระประสงค์พระเจ้า

ชีวิตคู่จะยั่งยืน เต็มด้วยความรัก เป็นเรื่องของทั้งสองคน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พระเจ้าคิดอย่างไรกับชีวิตคู่ที่ยั่งยืน

“ผมพูดอะไรผิดเหรอ?”

สามีตื่นเช้า เอ่ยปากชวนภรรยา สามี: “ที่รักจ๋า ออกไปวิ่งกับผมมั้ย?” ภรรยา:  “ทำไม? นี่หาว่าชั้นอ้วนสิท่า” สามี:  ...