Tag: สาร

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การเผชิญกับวันที่วิธีการประกาศเปลี่ยนไป

ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหน สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาไปเลยคือ “ข่าวประเสริฐ” และสิ่งที่ตามมาคือ “หัวใจ” ที่รักคน เป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้รับความรอด ถ้าทั้ง 2 อย่างโคจรมาเจอกันเมื่อไรนั่นย่อมเป็นสะพานทำให้พา “ความรอด” ไปสู่คนอันมากมาย และเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย