Tag: หนังสือคริสเตียน

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ยิ่งกว่าตำแหน่งรอง

จากประสบการณ์ เกือบ 30 ปีของการเป็นน้องเลี้ยงของ ศจ. เอ็ดมันด์ ชาน ผู้เป็นหัวหอกเรื่องคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตั้งใจ (Intentional Disciplemaking Church – IDMC) และเป็นผู้เขียนหนังสือทรงคุณค่าสองเล่มก่อนหน้านี้คือ “ประเภทหนึ่งประเภทเดียว” และ “การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน” ที่เป็นที่กล่าวขวัญในการเปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้กับพันธกิจ …

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

คำถามที่รุมเร้าใจมากที่สุดเรื่องการสร้างสาวกไม่ใช่เพียง“เรากำลังสร้างสาวกไหม?” แต่กลับเป็น“สาวกประเภทไหนหรือที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราผลิต?”และที่สำคัญกว่านั้นอีก “แล้วเราเป็นสาวกประเภทไหน?” จงเป็นประเภทหนึ่ง!

รักไม่ยั้งหยุด กับบุตรผู้หลงหาย

ในอุปมาดังกล่าวพระเยซูได้ทรงสำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้โดยไม่ยั้งคิด ทั้งต่อคนที่ไร้ศาสนา และคนที่ยึดมั่นในศีลธรรม หนังสือเล่มนี้จะท้าทายทั้งผู้เชื่อที่ศรัทธาและผู้แสวงหาที่ยังสงสัย ให้มองศาสนาคริสต์ในมุมใหม่โดยสิ้นเชิง

จนกว่าเราจะพบกันใหม่

“จนกว่าเราจะพบกันใหม่” หนังสือเล่มใหม่ของกนกบรรณสาร เป็นหนังสืออีกเล่มที่จะเติมเต็มความหวังใจ ให้แก่เราผู้ซึ่งเคยประสบกับการพลัดพรากจากลา ให้กลับมีสันติสุขอีกครั้ง ด้วยบทความหนุนใจและความจริง 3 ประการ ที่พระเยซูได้บอกไว้กับเรา

บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ

“บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ” สะท้อนคิดเรื่องการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในสาวกยุคปัจจุบัน โดย เอ็ดมันด์ ชาน