Tag: หนุนใจ

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เท่าที่รัก

เท่าที่รักหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับความรัก 12 บทความ จากนักเขียนเจ้าของเพจ เท่าที่รู้ ที่มีผู้ติดตามราว 270,000 คน“เท่าที่รัก” เล่มนี้จะให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ทุกๆ หัวใจที่ต้องการความรัก ทั้งคนที่มีคู่ ไม่มีคู่ คนที่สมหวัง หรือแม้แต่ผิดหวังก็ตาม

จนกว่าเราจะพบกันใหม่

“จนกว่าเราจะพบกันใหม่” หนังสือเล่มใหม่ของกนกบรรณสาร เป็นหนังสืออีกเล่มที่จะเติมเต็มความหวังใจ ให้แก่เราผู้ซึ่งเคยประสบกับการพลัดพรากจากลา ให้กลับมีสันติสุขอีกครั้ง ด้วยบทความหนุนใจและความจริง 3 ประการ ที่พระเยซูได้บอกไว้กับเรา

พระวจนะ 5 ข้อ สำหรับคนอกหัก

ผมเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม และไม่เคยทำให้ใครตาบอด ยิ่งมีความรักก็ยิ่งมีความสุข ใครที่ได้ครอบครองความรักก็นับว่าได้รับของขวัญอันล้ำค่ายากที่จะประเมินมูลค่าเป็นเงินทองได้ ...

หนุนใจกันและกันให้มากบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้

เส้นทางแห่งความเชื่อนี้เป็นเส้นทางที่แคบและต้องเดินทางไกล เราต้องหนุนใจกันและกันให้มากเข้าไว้