Tag: หรั่ง อัครินทร์ ปูรี

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – หรั่ง พระนคร –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 1. ความหวัง ความหวังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากๆ ผมได้เรียนรู้ตลอดปีที่ผ่านมา ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — หรั่ง อัครินทร์ ปูรี —

1. ตลอดปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นความรักของพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือในยามยาก เพราะในช่วงโควิดก็มีผลกระทบบ้างต่อครอบครัวของผม ...