Tag: อดอาหารอธิษฐาน

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 วิธีรับมือเวลาอธิษฐานแล้วชอบใจลอย

อาการใจลอยหรือจิตใจวอกแวกเวลาอธิษฐานนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญ บทความนี้ให้แนวทางปฏิบัติ 7 วิธีที่ช่วยให้เราต่อสู้และควบคุมความใจลอยเพื่อเราจะลงลึกและจดจ่อกับการอธิษฐานได้มากขึ้น

คำแนะนำในการอดอาหารอธิษฐาน

ความสำคัญ การอดอาหารอธิษฐานเป็นการนำตัวเองเข้าสู่การเชื่อฟังอย่างสูงสุด เป็นการจัดระเบียบวินัยในชีวิต ...

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019