Tag: อนาคต

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เด็กติดเกม vs พ่อแม่คริสเตียน

เมื่อเด็กที่ชอบการเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ สงสัยว่าทำไมผู้ใหญ่มองเกมไม่ดีตลอดเวลา ต้องเจอกับพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกว่าลูกจะติดเกมเกินไปไหม กลัวว่าลูกจะเสียการเรียน เสียการงาน และกลัวว่าจิตวิญญาณของลูกจะเริ่มห่างไกลจากพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวงการเกมมากขึ้น และเปิดมุมมองว่า วงการเกมจะมีส่วนในการช่วยประกาศเรื่องราวพระเจ้าได้อย่างไร

เปิดวาร์ปอนาคตคริสตจักรในอีก 10 ปีข้างหน้า

น่าสนใจว่า “เทรนด์คริสตจักร อีก 10 ปีข้างหน้า” จะเป็นอย่างไร? บทความนี้คาดการณ์อนาคตหน้าตาคริสตจักรฝั่งอเมริกาไว้ แต่กระแสโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้ คริสตจักรไทยคงต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ในอดีต แต่เป็นอนาคตในชีวิตของท่านด้วย - อ.ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร   คลังภาพ:  ...