Tag: อรBNK48

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ —

1. "… ทุกอย่างมีเวลาของมัน แค่วางใจในพระเจ้า " มันอาจจะดูง่าย แต่ทำยากมากจริงๆค่ะ 555555 ให้เราคิดซะว่าถึงเราจะคิดวนไปแค่ไหน ...