Tag: อวยพร

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

สัตว์ร้ายที่เลี้ยงไม่เชื่อง

มนุษย์พยายามจะเปลี่ยนสุนัขป่าที่ดุร้ายโดยเลี้ยงให้เชื่องเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีแล้ว แต่จุดเริ่มต้นอย่างไรนั้น ...