Tag: อับราฮัม

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มพูนความเชื่อแบบอับราฮัม?

ความเชื่อ ไม่ใช่การกดสูตรลับ
ความเชื่อเกิดขึ้นเองไม่ได้ อยู่ดีๆ จะมาก็มา จะไปก็ไป
ความเชื่อ บังคับให้ตัวเองให้เชื่อก็ไม่ได้

แล้วเราจะเพิ่มความเชื่อในพระเจ้าอย่างไร?
เรื่องราวความเชื่อที่น่ายกย่องจากบิดาความเชื่อ ให้คำตอบกับเราได้