Tag: อำนาจ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ความรักในอำนาจ vs อำนาจแห่งความรัก

เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ ความรัก ...

The12 EP-12 พี่แชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล

คนมีเงินหนึ่งล้าน ก็อยากมีสองล้าน พอมีสองล้านก็อยากมีเป็นสิบล้านแล้วก็อยากมีไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็พัง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าการเติมเต็มที่แท้จริงไม่สามารถมาจากสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ต้องมาจากข้างใน ความสุข ความรักที่ผมพยายามไล่คว้ามาทั้งชีวิต…ไม่สามารถเทียบความสุขกับการที่ผมได้กลับมาหาพระเยซูคริสต์ได้เลย

ชัยชนะที่แท้จริงของคริสตจักร

จากเกาะซิซีลี ดินแดนแห่งข่าวประเสริฐในยุดเปาโล สู่ดินแดนที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก ในหนังก็อดฟาเธอร์ อะไรทำให้ความเชื่อถึงตกต่ำลงได้ขนาดนี้? และชัยชนะที่แท้จริงสำหรับคริสตจักรควรเป็นอย่างไร?