Tag: ฮิตเลอร์

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสตจักรต่อจักรวรรดินาซี

ไอน์สไตน์ เกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนในยุโรป และประสบกับเหตุการณ์การทำร้ายผู้คนของนาซีด้วยตนเอง เขาได้กล่าวว่า ...

เบื้องหลังของ ฮิตเลอร์

เบื้องหน้าเบื้องหลังของชายที่ชื่อว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิวให้หมดสิ้น