Tag: เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน

1. God provides พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียม และมอบทุกสิ่งให้เรา จงถวายอย่างสัตย์ซื่อและเตรียมตัวดูพระพรที่พระองค์เตรียมไว้ให้ 2. ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน –

7 ข้อที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 - Jeffrey Marquardsen 1. บทเรียนจากการถอนฟันผุ(ที่เกินเยียวยา)และจัดฟันใหม่ บางครั้งบาดแผล/ความบาปในชีวิตที่มันฝังลึก ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน —

1. ไม่เราจะพังแค่ไหน พระเจ้าก็ทรงซ่อมเราให้ใช้งานได้เสมอ เพียงเรายอมจำนนต่อพระองค์ 2. สวัสดิการของผู้ที่ติดตามพระเจ้าพระเจ้ามั่นคงที่สุด ...