Tag: เฉลิมฉลอง

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คริสต์มาสคือความหวัง – โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ (Crossover Music)

เตรียมตัวต้อนรับคริสต์มาสช่วงเวลาแห่งความหวังด้วยกันกับเพลงใหม่จาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

คริสต์มาส มหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก

#คริสต์มาสมหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ผู้มาบังเกิดในวันคริสต์มาส ผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมุษยชาติ การเกิดของพระองค์ส่งผลต่อคนทุกระดับ การดำเนินชีวิตของพระองค์สวนกระแสโลก คำสอนของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจ และท้าทายชีวิตของผู้คนมากมาย ใครก็ตามที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไป จากคนที่หมดหนทางได้พบทางออก จากคนที่ไร้ความหวังกลับมีความหวัง จากคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่มีคุณค่า จากคนที่แสวงหาสัจธรรมได้พบสัจธรรมในพระคริสต์ และพระเยซูคริสต์องค์นี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และสืบๆ ไป