Tag: เต๊ะศตวรรษ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เต๊ะ ศตวรรษ

1.เมื่อต้องพบกับการทดสอบใจ ในแต่ละวันการทดสอบหัวใจมีมาเสมอทั้งความสัมพันธ์ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ...