Tag: เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เต๊ะ ศตวรรษ

1.เมื่อต้องพบกับการทดสอบใจ ในแต่ละวันการทดสอบหัวใจมีมาเสมอทั้งความสัมพันธ์ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — เต๊ะ ศตวรรษ เศรษฐกร —

1. เราคือเรา เขาคือเขา แต่เรายังคือพี่น้องกัน 2. ความบาปของคนอื่นต้องไม่เป็นใบอนุญาตให้เราจะทำบาปได้เช่นกัน 3 ...