Tag: เทียมเท็จ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำสอนเทียมเท็จ และ คำสอนนอกรีต ในยุค 2020

สรุปลักษณะ “คำสอนเทียมเท็จ” และ “คำสอนนอกรีต” ที่กำลังคุกคามเข้ามาในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงปี 2020 ที่มีหลายกลุ่มแฝงตัวเข้ามาผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ตัวเรารู้เท่ากันและปกป้องผู้เชื่อคนอื่นไม่ให้หลงไปจากความจริงของพระเจ้า