Tag: เปลี่ยนแปลงชีวิต

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

5 แง่มุมสำคัญที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น โดย ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

นี่ไม่ใช่ ปัญหาของคริสตจักร เพราะปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาของคน และหากมองลึกลงไปอีก คุณจะพบว่า ...

เปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการงาน

เรามักพบว่าคนที่ลาออกและย้ายไปทำงานอื่น โดยไม่จัดการกับข้อบกพร่องของตัวเอง มักจะลงเอยด้วยการนำปัญหาแบบเดิมไปยังที่ทำงานแห่งใหม่ หากวันนี้คุณยังมีงานทำ ลองทบทวนกับตัวเองว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรจากงานที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้

คริสต์มาส มหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก

#คริสต์มาสมหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ผู้มาบังเกิดในวันคริสต์มาส ผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมุษยชาติ การเกิดของพระองค์ส่งผลต่อคนทุกระดับ การดำเนินชีวิตของพระองค์สวนกระแสโลก คำสอนของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจ และท้าทายชีวิตของผู้คนมากมาย ใครก็ตามที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไป จากคนที่หมดหนทางได้พบทางออก จากคนที่ไร้ความหวังกลับมีความหวัง จากคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่มีคุณค่า จากคนที่แสวงหาสัจธรรมได้พบสัจธรรมในพระคริสต์ และพระเยซูคริสต์องค์นี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และสืบๆ ไป