Tag: เปลื่ยนชีวิต

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คำพยาน วรวุฒิ นิยมทรัพย์ (โอ๊ต) “พระเจ้าทำให้ผมเป็นคนใหม่”

จากคนที่ยึดมั่นในความคิดและพึ่งพาตัวเองตลอดมา เมื่อถึงจุดที่ปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิต เขาได้เปิดใจออกให้กับพระเจ้า และได้เจอสันติสุขที่เปลี่ยนชีวิตของเขาทุกอย่าง จนถึงวันนี้เขาและครอบครัวตั้งใจจะอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไป