Tag: เปิ้ล ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – เปิ้ล ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ –

1."ยอมรับ" การยอมรับถือเป็นประตูก้าวแรกแห่งการพัฒนาตัวเอง เปิ้ลเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความเป็นตัวของตัวเอง ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — เปิ้ล ปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ —

1. “ทำทันที” และ “การใช้เวลาอย่างระมัดระวัง” เชื่อว่าหลายๆ ท่านจะรู้สึกเหมือนกันว่า วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ ...