Tag: เฝ้าเดี่ยว

9 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุยสารพันวันละมื้อ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปโดยคุณแทบไม่ได้พูดคุยอะไรเลยกับคนในครอบครัวถึงเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อชีวิตและความเชื่อ หนังสือคุยสารพันวันละมื้อ เล่มนี้ จะให้อาหารประจำวัน คือความจริงอันมีค่ายิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าแก่ครอบครัวของคุณ เพื่อเคี้ยวและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

ข้าจะใคร่ครวญถึงพระองค์ในยามรุ่ง

เมื่อตอนที่ผมสูญเสียภาระใจและความตั้งใจในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า ผมก็เริ่มมองไม่เห็นพระองค์ ...

40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตฝ่ายวิญญาณ เตรียมร่างกายให้พร้อม รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2019)

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

3 สัญญาณเตือนจิตวิญญาณขาดสารอาหาร (Advertorial)

ในแต่ละวันร่างกายของเราจะได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไป การที่เราอดอาหารเป็นเวลานานจะทำให้ไม่มีพลังงานเข้าไปในร่างกาย ...