Tag: เยโฮวาห์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์

ตกลงแล้ว พระนามของพระเจ้าออกเสียงอย่างไรกันแน่? เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์ … ศจ.ดร.สมใจจะช่วยให้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของคำนี้กัน