Tag: เรียนพระคัมภีร์

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ เป็นกระบวนการอย่างง่ายที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งค้นพบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำถามใหญ่ ๆ ในชีวิตของเขา กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาโดยเดวิด แอล วัตสัน และพอล ดี วัตสัน