Tag: เลียนแบบ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุณเกิดมาเป็นต้นฉบับ อย่าตายแบบฉบับสำเนา!

ในชีวิตของคนเรานั้น มี 2 วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือวันที่เราเกิดมา และวันที่เราค้นพบเหตุผลว่าทำไม? (There ...