Tag: เวลา

8 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การลงทุนเพื่อสัมพันธภาพ

สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลงทุนลงแรงด้วยกันในสัมพันธภาพที่มีต่อกัน ก็คือ "เวลา" "การสนทนา" "ความเข้าใจ" "ความซื่อตรงจริงใจ!"   คำคม:  ...

อยู่ก่อนแต่ง

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด้ สหรัฐอเมริกา พบว่า คู่รักที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งมีแนวโน้มที่จะหย่าขาดจากกันมากกว่าคู่รักที่อยู่กินกันหลังแต่งงาน ในอเมริกา ...

วิธีรักษาเสื้อ

มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฝึกบำเพ็ญพรตกับอาจารย์ผู้โด่งดัง หลังจากฝึกมาได้หลายปี อาจารย์เห็นว่าศิษย์มีความสามารถแก่กล้าแล้ว ...

รักษาความตั้งใจที่แท้จริง

“มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฝึกบำเพ็ญพรตกับอาจารย์ผู้โด่งดัง หลังจากฝึกมาได้หลายปี อาจารย์เห็นว่าศิษย์มีความสามารถแก่กล้าแล้ว จึงอนุญาตให้ไปบำเพ็ญพรตแต่ผู้เดียวในอีกแคว้น

หนุ่มผู้นั้นจึงมาปลูกกระท่อมนอกหมู่บ้านเพื่อบำเพ็ญภาวนา”