Tag: เสียงหอน

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ไมค์ที่โบสถ์ หอนประจำ แก้ไงดี?

ไมค์หอนจนปวดหู เป็นปัญหาที่เจอบ่อยบนเวทีคริสตจักร บทความนี้ให้คำแนะนำภาคปฏิบัติเพื่อจัดการอาการเสียงหอนของไมค์ (เหมาะสำหรับ คนที่ดูแลงานด้านมีเดีย โดยเฉพาะ mixer)