Tag: แม็กซ์ เจนมานะ

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — แม็กซ์ ณัฐวุฒิ เจนมานะ —

1. เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ให้เวลาทำงาน ทุกอย่างมีฤดูกาลของมัน 2. เราจะไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ...