Tag: แรงบันดาลใจ

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

The12 EP-6 เหนือ จักรกฤษณ์ อนันตกุล

พี่เคยเป็นโรคซึมเศร้า พี่รู้ว่าชื่อเสียงและเงินทองมันหมดได้ เมื่อเราเป็นทาสกับสิ่งนั้นเราก็ยังเศร้าอยู่ แต่พี่ได้พบว่าเมื่อเราเลือกทางของพระเจ้าเราพบ..สันติสุข สันติสุขที่ไม่ได้จากสิ่งของ หรือ ชื่อเสียง แต่เป็นสันติสุขจากพระเจ้า

Passing On The Torch (Thai Sub)

แค่คุณนิ่งฟังเสียงพระเจ้าและทำตามเสียงนั้น คุณก็สามารถเป็นพรกับคนได้อีกมากมายหนึ่งชีวิตที่อุทิศเพื่อการให้ จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่โลกใบนี้