Tag: แอน นันทนา บุญหลง

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – แอน นันทนา บุญหลง

1.ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็น หลายครั้งอุปสรรค เข้ามา ปัญหาที่มาคอยกวนใจ ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – แอน นันทนา บุญหลง-

พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ .. เป็นปีแห่งการพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลา และได้เห็นพระคุณพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรา ...

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — แอน นันทนา บุญหลง —

1. พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา ปีนี้เป็นปีที่เรียนรู้ที่จะอธิษฐานทุกเรื่อง ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ...