Tag: โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย

1.งาน Event ที่อยากไปที่สุด งาน Event ที่อยากไปที่สุดคืองานศพตัวเอง เนื่องจากช่วงหลัง ๆ ได้ร่วมงานศพและจัดงานศพให้หลายคน ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 1. ถ้าเวลาเราเหลือน้อย เราจะเลือกได้ว่าอะไรสำคัญที่สุด ปีนี้ภรรยาผมป่วย ...