Tag: ใคร่ครวญ

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

คุยสารพันวันละมื้อ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปโดยคุณแทบไม่ได้พูดคุยอะไรเลยกับคนในครอบครัวถึงเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อชีวิตและความเชื่อ หนังสือคุยสารพันวันละมื้อ เล่มนี้ จะให้อาหารประจำวัน คือความจริงอันมีค่ายิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าแก่ครอบครัวของคุณ เพื่อเคี้ยวและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต