Tag: ให้

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

มือใครใหญ่กว่า

เด็กชายคนหนึ่งชอบไปที่ร้านค้าของชำแถวบ้านเป็นประจำ ด้วยความน่ารักของเขา เจ้าของร้านจึงเอ็นดูและมักพูดกับเด็กน้อยคนนี้ว่า ...

ระหว่างคนรวยและคนจน ใครให้มากกว่ากัน ?

ในปี 1995 ประเทศอเมริกา มีการวิจัยสัดส่วนการบริจาคเงินเพื่อการกุศลของคนรวยและคนจน พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ...

ให้ในสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่

"ไม่ใช่เราทุกคนที่สามารถให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เราสามารถให้ในสิ่งเล็กน้อยด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่" ...