Tag: ไม่หมดหวัง

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

นี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐาน

ผู้นำคริสเตียนในจีน 20 คนมารวมตัวกันเพื่อฟังคำสอนจากผู้รับใช้ชาวอเมริกันท่านหนึ่ง 18 ใน 20 คนเคยติดคุกเพราะข่าวประเสริฐ ...