Tag: 2 ปีที่ผ่านมา

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — เมตตา ศรไพศาล —

1. บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้กับคนทั้งโลก อย่างเช่นโควิด-19 ซึ่งตัวเราเองก็เพิ่งเคยพบเจอเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมา ...