Tag: 2 พงศ์กษัตริย์ 20

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

นาฬิกาแดดของอาหัส

เงาที่ย้อนกลับไป 10 ขั้นในนาฬิกาแดดของอาหัส คืออะไร?อเฮเซคียาห์ป่วยหนักจนต้องอธิษฐานขอชีวิตจากพระเจ้า อิสยาห์ ผู้เผยฯ ได้แจ้งท่านว่า พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐาน และจะต่ออายุท่านออกไปอีก 15 ปี แต่เฮเซคียาห์ถามหาหมายสำคัญที่จะยืนยันเรื่องนี้ อิสยาห์จึงบอกว่า พระเจ้าให้เลือกว่าให้เงาคืบหน้าไปสิบขั้น หรือย้อนกลับมาสิบขั้น แล้วเฮเซคียาห์ก็เลือกให้เงาย้อนกลับมา 10 ขั้น …