Tag: 7สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2023

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.ประกิจ ตรีทศายุธ

1.ภาระใจกับความจริง บางครั้ง เรามีภาระใจมากในการทำบางอย่างให้พระเจ้าและคนของพระองค์  สิ่งที่ผมเรียนรู้คือ ...